YBS407

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

 1. Giriş
 2. OSI-TCP/IP
  OSI-Modeli-Şeması
 3. Internet-Protokoller
 4. Internet-Protokoller2
 5. Internet-Protokoller3
 6. Internet-Protokoller4
 7. Ek döküman-Alt Ağlar (Subnets)
 8. Internet-Protokoller5  (6/5/2018 tarihinde güncellendi. Lütfen güncel halini tekrar indiriniz.)
 9. Internet-Protokoller6
 10. Internet-Protokoller7

Ödev-Sunum